Vlechtwerk

Ieder jaar worden de knotwilgen in het park door vrijwilligers voor/na het broedseizoen (half maart – half september) geknot. Een klus die voldoening geeft: een knotwilg wordt daardoor ook in het echt weer een geknotte wilg!

De tenen (= de takken) worden weer gebruikt. Dit jaar is een flinke bos naar het voedselbosje van Jaap Knip, zijn maat Willem en hun buurtgenoten in de Botter gegaan, maar de meeste tenen zijn door Jan van Tjonger gebruikt om vlechtwerk in het Buurtbosje (bij het open lucht leslokaal) en rond de Zonneweide te herstellen. Tjonge(r): wat is dat onmeunig opgeknapt. Jan had nog nooit gevlochten maar dat is niet te zien. Het ziet er prachtig uit.