ANBI-status Stichting Bultpark

Stichting Bultparkcomité is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen, giften en nalatenschappen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor (periodieke en incidentele) giften en schenkingen. Deze mogen, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Transparantie & Verantwoording

Om aangewezen te worden als ANBI dient Stichting Bultparkcomité, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de stichting in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling. Deze informatie treft u in de onderstaande documenten:

Beleidsplan 2022-2027
Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Fiscaal nummer

Het fiscaalnummer van Stichting Bultparkcomité is 8561.84.639

Vrijwilligerswerk

De bestuurders van Stichting Bultparkcomité en alle andere vrijwilligers doen hun werkzaamheden vrijwillig en onbezoldigd.

Sponsoren of vragen?

Heeft u interesse in het sponsoren of vragen over de ANBI-status van Stichting Bultparkcomité? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. Wij zijn graag tot een nadere toelichting bereid.

Contact

Heb je vragen, suggesties of wil je misschien meer informatie over activiteiten of het zijn van vrijwilliger? Neem gerust contact met ons op !