Stichting Bultparkcomité

Het Bultpark is een geliefd en belangrijk openbaar park in het hart van Lelystad met meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Een plek om te spelen, sporten en ontspannen. Hoewel de gemeente het basisonderhoud uitvoert, zorgen Stichting Bultparkcomité en de vele vrijwilligers voor een extra mooi, schoon, toegankelijk en bijzonder park.

Organisatie

De vrijwilligers en het bestuur van Stichting Bultparkcomité werken het gehele jaar aan het gezamenlijk doel om het Bultpark te onderhouden en verbeteren. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Peter Kouwenhoven – Voorzitter
 • Yvonne Nederpel – Secretaris
 • Masja Schuurman  Penningmeester
 • Jaap Knip – Activiteiten
 • Migchiel van Diggelen – Algemeen bestuurslid
 • Tom Wanner – Algemeen bestuurslid
  en Bultpark-hoffotograaf
 • Marianne van Breenen – Activiteiten/Catering

Bestuursondersteuners:

 • Marieke Veltman – Social media
 • Arjan Kouwenhoven – Website

Historie van het Bultpark

Op luchtfoto’s uit 1974 is een opgespoten zandvlakte te zien voor de geplande bebouwing van de Kempenaar en de Schouw. Aan de zuidrand van de Kempenaar was een brede, donkere strook te zien waar een park was bedacht. Als werknaam voor het huidige Bultpark was binnen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, destijds verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Lelystad, de naam Westerterpen in gebruik, genoemd naar de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp. Bouwbedrijf Moes, heeft een groenproject in het Bultpark gefinancierd, het zogenaamde Moesbos, qua opzet een soort belevenissenbos. Toen heel bijzonder.

Sleutelpartners

Stichting Bultparkcomité werkt samen met verschillende andere non profit organisaties om het park te onderhouden en verbeteren. Tot deze organisaties behoren onder andere:

> Gemeente Lelystad 
> IVN Lelystad

> Wijkraad De Bolder
> Ruiltuin Lelystad
> Dierenweide “De Knotwilg”
> KBS De Kring
> OBS De Lepelaar

Sponsering & Samenwerking

Stichting Bultparkcomité krijgt van gemeente Lelystad jaarlijks een, wat wij noemen, ‘vergaderbudget’. Daarvan worden ook kleine activiteiten en uitgaven betaald.

Voor de rest is de Stichting afhankelijk van financiële bijdragen van anderen. Vaak zijn dat organisaties die ‘natuurdoelen’ in financiële zin ondersteunen. Wij dienen bij zo’n organisatie een aanvraag met een begroting in en dan is het afwachten: Past onze aanvraag binnen hun
criteria en binnen hun budget? Vaak komt dat wel goed en ontvangen we daadwerkelijk een bijdrage. Soms ook ontvangen we een gift van particulieren. Deze zijn aftrekbaar door de schenkers omdat de Stichting een ANBI-status heeft.

Naast de samenwerking met organisaties, hiervoor genoemd, hebben we de afgelopen periode, voor verschillende projecten een bijdrage gekregen van Kern met Pit/Heidemij, Natuur- en Milieufederatie Flevoland, De Groene Sluis en Stichting Fonds XL.

Zonder deze en andere organisaties (én zonder vrijwilligers!) zou het niks worden in en met het Bultpark! We beseffen ons dat, als bestuur van Stichting Bultparkcomité, maar al te vaak. Reden te over om dankbaar te zijn!

Contact

Heb je vragen, suggesties of wil je misschien meer informatie over activiteiten of het zijn van vrijwilliger? Neem gerust contact met ons op !