subsidie

Stichting Bultparkcomité krijg een soort basisbijdrage van de gemeente. Het bleek dat we in 2023 vallen onder een nieuwe regeling waarbij je maximaal 50% van je ingediende begroting krijgt. In ons geval betekent dat een flinke aderlating. Protest heeft niet geholpen.

Vreemd: we voeren heel wat werkzaamheden uit voor de gemeente. Daar kwamen in 2022 weer 2 projecten (boomspiegels en kleine bomen voor de tuin) bij. En dan word je gekort. Sommige dingen zijn niet te begrijpen.