Steiger gaat niet door

De aanvraag voor de steiger, die we in wilden dienen bij Kern met Pit, gaat niet door. Uit milieuoverwegingen wilden we geen hardhout gebruiken (tenzij het om hergebruik, bijvoorbeeld van oude beschoeiingen, ging). Zowel Waterschap als gemeente wezen de steiger daarom af. Waar wij hoopten op een door hen aan te dragen alternatief bleef dat helaas uit en dus gaat de steiger niet door. Hij zou een tweeledig doel krijgen: vissen naar  waterdiertjes door kinderen en een aanlegplek voor kano’s. De kanoroutes, waaronder een route die voor een groot deel door het Bultpark loopt, zijn ooit gemaakt ter gelegenheid van het Lelystadse Jaar van het Water. Ze zijn weer uit de mottenballen gehaald.