Nestkastenroute
In het Bultpark hangen heel wat nestkasten. Vooral voor kool- en pimpelmezen, maar ook een paar voor mussen en spechten. Deze vogels vinden vaak nog geen natuurlijke nestholte en daarom helpen we ze en handje. Vrijwilligers maken aan het eind van het broedseizoen de kasten schoon en waar nodig worden ze gerepareerd.

In de winter bieden de schone kasten onderdak aan vogels die schuilen voor het barre winterweer. Je weet tenslotte maar nooit! Zeker een nestkast voor een kool- of pimpelmees is heel gemakkelijk om zelf te maken. Over dieren in het Bultpark is een folder verschenen (Duurzaamheidswinkel en Stadhuis folderkast).