Nestkasten

Omdat het park nog niet oud genoeg is (aanleg in de zeventiger jaren van de vorige eeuw), zijn er nog onvoldoende holletjes waar, bijvoorbeeld, kool- en pimpelmezen in kunnen broeden. Daarom helpen we ze een handje door een flink aantal nestkasten op te hangen. Onlangs hebben vrijwilligers de kastjes weer schoongemaakt. Helaas verdwijnen er ieder jaar een flink aantal, o.a. door vandalisme, maar we gaan onverdroten door! En de mezen zijn er blij mee!
We hebben een bijdrage uit Fonds Verbraaken (NMFF) gekregen om het aantal nestkasten uit te kunnen breiden. Het is de bedoeling dat we gaan timmeren met kinderen: 1 kast voor het park en 1 kast voor thuis, in totaal 40 stuks.