Nestkasten

Het IVN heeft een nestkastaanvraag ingediend bij Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor 40 kastjes. Het is de bedoeling dat die getimmerd worden door kinderen. Eén kastje mogen ze mee naar huis nemen, één kastje hangen we op in het Bultpark. Door storm, ouderdom en vooral vandalisme sneuvelen in het park regelmatig kastjes. Op deze manier kunnen we die vervangen en kinderen vinden het leuk om nestkastjes te maken. En reken maar dat ze trots zijn als ze hun eigen kastje in het park zien hangen!