Gereedschapsschuur

We mogen als Stichting Bultparkcomité gebruik maken van het huisje op de Ruiltuin. Heel wat van onze activiteiten starten vanuit dat huisje. Om wat meer plek te krijgen bouwen vrijwilligers nu een gereedschapsschuur naast het huidige huisje. De schuur nadert zijn voltooiing.

De verf die gebruikt wordt is lijnolieverf, een prachtig product zonder negatieve milieueffecten en dat voelt goed. We redden het milieu er niet mee maar alle beetjes helpen.

Als de gereedschapsschuur klaar is worden de spullen verhuisd vanuit het huisje. Daardoor komt er meer ruimte voor overleg, ontmoeting voor jong en oud (zoals Lucas Thijssen van de Ruiltuin dat zo mooi noemt) en wellicht ontstaat er ook ruimte om voorlichting te geven/brochures uit te geven aan belangstellenden.