Natuurwerkdag

Ieder jaar kunnen lidorganisaties (is dat is Stichting Bultparkcomité ook) van Natuur en MilieuFederatie Flevoland (NMFF) een beroep doen op geld uit het Fonds Verbraaken. We hebben dit jaar een aanvraag ingediend voor de aankoop van inheems plantmateriaal (groeit van nature in ons land), uitsluitend heesters (dus geen boomvormers). Het is de bedoeling om die heesters aan te planten in de randen van de bosvakken. Dat is goed voor de biodiversiteit zo bleek uit onderzoek, o.a. voor insecten, vogels en kleine  zoogdieren zoals de egel. Uiteraard zitten er ook soorten bij met eetbare vruchten: leuk voor vogels maar ook voor Bultparkbezoekers. We wachten in spanning af of onze aanvraag gehonoreerd word.