Bijenstroken

Bij het hondenstrandje zijn destijds drie bijenstroken met heesters ingeplant, voor ieder seizoen een ‘eigen’ plantenstrook: lente (begint naast de bankjes bij het hondenstrand), zomer en herfst. Inmiddels zijn de stroken flink uitgegroeid. Onlangs hebben de vrijwilligers Migchiel van Diggelen, Jaap Knip, Tiemen de Boer en Jan van ’t Tjonger met vereende krachten en bollende spierballen de strook aangepakt. Lang gras groeide hier en daar meer dan een halve meter de strook in. Geen gezicht. Maar nu zien de stroken er weer prima uit. Jan van ‘t Tjonger maaide de distels achter de stroken met de zeis! Een hele klus maar wat is het daardoor opgeknapt. En wat geeft het een goed gevoel als je wat voor ‘onze’ bijen en andere insecten hebt gedaan.