Bijenstroken

De bijen- en plukstroken zijn gefreesd door de fam. Schlepers in opdracht van de gemeente en op verzoek van Stichting Bultpark comité (ben je daar nog?). Na het frezen kan de grond een week of wat nazakken. Vrijwilligers zullen de stroken inzaaien. Alle stroken liggen op een andere plek dan de ‘oude’. Op de oude plekken vormden de snel kiemende zaden van gele mosterd en bladrammenas een ‘bedreiging’ voor de andere planten. Die soorten groeien namelijk razendsnel en verdringen daardoor de andere soorten. Omdat op de nieuwe locaties geen oude zaden in de grond zitten en door de aankoop van een ander zaadmengsel hopen we op een fleuriger resultaat.