Bewegen in het park

Langzaam maar gestaag: die uitdrukking is van toepassing op dit onderwerp, Bewegen in het park. Stichting Bultparkcomité heeft een routevoorstel gedaan aan de gemeente. Het idee is om een ‘rondje bewegen’ te maken. Vanuit alle omliggende woonwijken kom je gemakkelijk bij dat rondje terecht. En heb je voldoende bewogen dan neem je weer de ‘afslag’ naar huis. We zijn rond geweest met vertegenwoordigers van de gemeente en die zijn enthousiast. De volgende stap is dat de Bultparkrandbewoners gaan benaderen om te vragen naar hun ideeën.

Mooi is, dat wanneer het project doorgaat, de werktuigen mogelijk op de Bataviawerf gemaakt kunnen gaan worden!