Stichting Bultparkcomité

Het Bultparkcomité, sinds 16 maart 2016 zijn we Stichting Bultparkcomité, bestaat uit vijf vrijwilligers met de volgende taakverdeling;

 

  • Peter Kouwenhoven; voorzitter
  • Caro Snijders; secretaris
  • Johan IJsselmuiden; penningmeester 
  • Dennis Reijnders: communicatie
  • Tom Wanner; fotografie

Samenwerkingspartners

 

Gemeente Lelystad : www.lelystad.nl
De Wijkraad De Bolder : www.wijkradenlelystad.nl/debolder
De Ruiltuin Lelystad : www.wijkradenlelystad.nl/ruiltuin
De Dierenweiden “De knotwilg” :  www.dierenweiden-lelystad.nl/de-knotwilg/

Fotografie

De gepubliceerde foto’s zijn door onderstaande personen gemaakt en hebben toestemming gegeven voor gebruik.
Dit geldt ook voor het gebruik in folders, flyers, downloads of ander pr-materiaal.
Zover mogelijk zullen de initialen bij de foto’s in de fotoalbums vermeld worden.

Jos Pauws (initialen jp)
Rudolf Martin (initialen rm)
Cor Hotting (initialen ch)
Frans van der Stoep (initialen fs)

Enkele foto’s komen van het internet, waarvan de maker moeilijk zo niet onmogelijk te achterhalen is.

Financiële bijdrage

Jaarlijks dient het Bultparkcomité diverse plannen in voor het organiseren van verschillende activiteiten in het Bultpark. Op grond hiervan stelt de Gemeente Lelystad voor de uitvoering hiervan Buurtbudget beschikbaar aan het Bultparkcomité.