Schoonmaakactie 2016

Schoonmaakactie najaar

Woensdag 26 oktober heeft het Bultpark weer een schoonmaakbeurt gehad. Niet met zeem en stoffer maar met grijpers en plastic vuilniszakken. Groep 6, 7 en 8, een combiklas van juf Karlijn, van het Mozaïek ging rond 10 uur, vol goede zin, op pad, samen met vrijwilligers van het Bultparkcomité.
Lees meer...

Soort afval

Het record van ruim 30 volle vuilniszakken (bij de eerste schoonmaakactie) werd gelukkig niet gehaald maar er lagen genoeg blikjes, flesjes en andere troep voor een zak of acht. Zelfs peukjes en ander klein afval ontsnapten niet aan de speurneuzen – met – grijper. Iedere keer wordt er wel wat bijzonders gevonden. Nu waren het een zwaard (van kunststof), een bestekbak en een toiletverkleiner. Je vraagt je af hoe die dingen in het park terechtkomen. Super enthousiast waren de kinderen bezig.

Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 001 (800x533) Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 011 (800x533) Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 029 (800x533)
Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 019 (800x533) Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 023 (800x533) Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 025 (800x533)

Samenwerking

Hetgeen wat opviel was dat ze een grote mate van samenwerking tentoon spreidden. Diep vanuit de bosjes werd het zwerfafval aangereikt waarbij een ander het aanpakte en in de vuilniszak deponeerde.

Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 037 (800x533) Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 039 (800x533)

Na de groepsfoto op de grote klimpopulier en de terugkomst in de Ruiltuin kregen de kinderen wat te drinken en een lekkere koek.

De moraal van dit verhaal?

Kinderen merken hoe irritant het is als afval overal achtergelaten wordt. Je zou kunnen zeggen dat zo’n schoonmaakactie ook een opvoedende waarde heeft maar dat klinkt een beetje muf en suf. Maar het gaat natuurlijk vooral om het lekker buiten zijn (geen taalles, geen rekenen!) en de gezelligheid.

En gezellig was het!

Maar er was nog een evenement, bezoek van de wethouder!

Het Bultpark is een natuurrijk park waar allerlei dieren en planten het prima naar hun zin hebben. Om kinderen dat te laten zien heeft het Bultparkcomité voor de leeftijden 6 t/m 8 jaar en 8 t/m 11 jaar een educatief project opgezet: Kijk om je heen in het Bultpark. In ieder seizoen krijgen zo’n 10 onderwerpen aandacht waardoor kinderen doelgerichter om zich heen kijken in hun achtertuin, het Bultpark. Rond het Bultpark liggen vijf basisscholen en juist voor hen is het project bedoeld. Ook (groot-)ouders en anderen die zich jong voelen of die de natuur in het Bultpark bijzonder vinden kunnen het educatieve project gebruiken.

In het kader van de uitreiking van het educatieve project was de wethouder John van de Heuvel op bezoek. Na de schoonmaakactie kreeg hij de eerste exemplaren van het project uitgereikt. Hij was er blij mee en dat liet hij weten ook. Omdat de kinderen niet precies wisten wat het wethouder zijn precies inhoudt kregen ze een korte, beknopte uitleg van wethouder John v.d. Heuvel.

Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 045 (800x653) Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 041 (800x533) Najaarsschoonmaakactie Mozaìek 049 (800x648)

Het educatieve project is gratis verkrijgbaar bij de gemeente, waar wat exemplaren in het schap liggen, in de Duurzaamheidswinkel (oude kpn postkantoor) en tijdens openingsuren in de Ruiltuin (tussen school en dierenweide in de Schouw).

Het project werd mogelijk dankzij een bijdrage van Streekfonds Flevoland!


Schoonmaakactie zomer

Zo’n driemaal per jaar wordt het Bultpark ontdaan van zwerfafval. Leden van het Bultparkcomité een aantal vrijwilligers en een groep kinderen  van één van de vijf rondom het park liggende scholen: De Kring, De Lepelaar, Het Mozaïek, De Albatros of De Grundel gaan samen op pad.

Je steekt er nog wat van op

Lees meer...

Het betreft meestal groep 6 t/m 8. Ze komen heel enthousiast de Ruiltuin binnen gelopen. Want wat is er nu mooier dan heerlijk vrij in de natuur twee uurtjes door te brengen. Trouwens je steekt er ook nog wat van op. Er wordt wat over het Bultpark verteld, aangegeven wordt waar de fruitbomen staan en waar de vele nestkasten hangen, wel of niet gemaakt door kinderen. Want het is bedoeling dat de kinderen terugkomen in het park en dan met hun broertjes en zusjes, het hele gezin.

Groep 6 van De Kring

Zwerfvuil De Kring 013 (800x533)

Ze zijn er helemaal klaar voor

Dit keer was het de groep van meester Rodger van de school De Kring. Zelf geen Lelystedeling en nog onbekend met het Bultpark maar dat zijn er meer, terwijl het de achtertuin van de school betreft. Hem werd dan ook aangeraden om tijdens de lunchpauze zijn boterhammetje wandelend in het park op te eten in gezelschap van een leuke juf wellicht.

Eerst nog een inleidend praatje over wat exact de bedoeling was. En dat het belangrijk is om een zo schoon mogelijk park te houden. Voor mens en dier en uiteraard voor het aangezicht van het park.

Ook werd even aangestipt de plek waar we nu stonden namelijk in de Ruiltuin. Een tuin waar je je overtallige plantjes uit eigen tuin kunt ruilen voor planten uit deze tuin, die er nu weelderig groeien. Een genot om er doorheen te lopen, steeds meer mensen weten de Ruiltuin te vinden. Niet in de laatste plaats door het veelvuldig gebruik door het comité als verzamelplaats, waar we altijd door Willem Riepma, de beheerder, gastvrij ontvangen worden met koffie, thee, fris en koek.

Materiaal uitdelen

Na het uitdelen van vuilniszakken en grijpers en nadat de kinderen hun hesje hadden aangetrokken hadden, gingen we in drie groepen op stap met twee volwassenen per groep. Eén van de kinderen merkte op dat zij met die hesjes wel wat op herkenbare wegwerkers leken. Dat klopt aardig, want we lopen ook over fietspaden en we moeten wel opvallen. Dat laatste was overigens ook zonder hesjes wel het geval. Zondag 5 juni was er de Natuur- en Hobbydag geweest dus de kans dat er zwerfafval was blijven liggen was zeer aanwezig. Maar dat bleek nogal zeer mee te vallen.

Zwerfvuil De Kring 007 (800x533) Zwerfvuil De Kring 005 (800x533) Zwerfvuil De Kring 003 (800x533)

En dan op weg

Eén groep liep over de Lange Brug en bleef langs het water lopen, een andere groep ging richting het Kraaienbosje en langs de bungalows van de Kempenaar. Wij liepen ook over de brug maar dan richting de bongerd en kwamen bij de nieuwe bankboom of boombank bovenaan de heuvel. Achter de boom waar restanten van hutten in de bosjes waren, vonden we een aantal pakken met folders. Vol met kleine beestjes zoals pissebedden en duizendpoten, menigeen slaakte een enge gil. Alles werd keurig opgeruimd, de vuilniszak was direct zwaar van het vochtige papier.

Nu richting de Unicumvelden. Daar blijft vaak papier, dat over de velden waait, in de bosjes hangen. Bij een berg met takken, moest een onvoltooide hut voorstellen, vonden we een vracht blikjes. Door de dichte begroeiing kreeg je geen goed overzicht en er zal best wat zijn blijven liggen. Dat vinden we in het najaar wel weer.

Groepsfoto

Zwerfvuil De Kring 023 (800x533) Zwerfvuil De Kring 017 (800x533) Zwerfvuil De Kring 037 (800x533)

De andere groepen waren ook goed bezig en haalden met een schepnet ook zwerfafval uit de vijver. Maar vooral papier en blik en verscheidene flesjes werden met grijpers in de meegenomen plastic zakken gedeponeerd. Na een dik uur werken, maar ook lol makend en grapjes uithalend, verzamelden we ons bij de klauterboom om vandaar naar de nieuwe boombank te lopen waar we de groepsfoto maakten. Een normale- en een gekke bekken foto.

Koek en sapjes

Zwerfvuil De Kring 043 (800x533)

een lekkere koek

Zwerfvuil De Kring 045 (800x533)

Een sapje en

Terug naar de Ruiltuin, waar de kinderen en begeleiders werden getrakteerd op biologische sapjes en koek. Er werden mooie folders van het Bultpark uitgedeeld met daarin o.a. onze website waar ook dit stukje, met foto’s, op komt te staan.

 

Jongens en meisjes van meester Rodger van de school de Kring en vrijwilligers, bedankt en graag tot een volgende keer.

Nuttig?

Het Bultparkcomité is van mening dat het wel helpt. De eerste keer, eind 2014, werden er dertig vuilniszakken opgehaald en een fiets. Nu waren het vijf kleine vuilniszakken en dat na ook nog een druk bezochte Natuur- en Hobbydag, een heel goede ontwikkeling.


Schoonmaakactie voorjaar

Het was een stralende woensdagochtend, 16 maart 2016, toen we, het Bultparkcomité en een aantal vrijwilligers de blokhut van de Ruiltuin betraden. De koffie en thee stonden al klaar en de stemming was opperbest. We gaan het Bultpark weer ontdoen van zwerfafval. De crew van Omroep Flevoland was ook al gearriveerd. Hun laatste opnamedag voor de zesdelige uitzending Natuurlijk Flevoland over het Bultpark.

Zwerfvuil Albatros 041 (800x533)
Lees meer...

Speciale zwerfafval actie

Zwerfvuil Albatros 005 (800x533)

In drie groepen, met grijpers op pad

Onze seizoen gebonden schoonmaakactie werd georganiseerd in het kader van “Lelystad schoon, heel gewoon”. Coördinator Koos Essenstam van de gemeente Lelystad leverde ons een aantal grijpers, hesjes en spandoeken. Een mooie aanwinst voor onze terugkerende opruiming actie in het Bultpark. Tevens werd door de gemeente een bedrag ter beschikking gesteld waarvoor het Bultparkcomité een hoogstamappelboom aanschafte, een zoete Pippeling. Samen met de kinderen gaat hij in de bongerd (mini boomgaard) worden geplant: hun eigen Albatros appelboom.

Opruimen zwerfafval

Mooi op tijd kwam de groep kinderen van de school Albatros aangelopen onder leiding van juf Stella en een aantal ouders, heel fijn. Na een korte inleiding werden de grijpers en vuilniszakken uitgedeeld en drie groepen geformeerd.

Het is altijd verbazingwekkend hoe enthousiast de kinderen bezig zijn. En hoe ze reageren op het vele zwerfvuil dat in de bossages ligt: plastic, blikjes, flesjes en kartonnen pakjes. Er staan toch rode vuilnisbakken, zeggen ze verongelijkt!

Zwerfvuil Albatros 007 (800x533) Zwerfvuil Albatros 009 (800x533) Zwerfvuil Albatros 021 (800x533)
Zwerfvuil Albatros 027 (800x533) Zwerfvuil Albatros 033 (800x533) Zwerfvuil Albatros 039 (800x533)

De kinderen kropen door de struiken om alle afval op te pikken en in de meegenomen vuilniszakken te doen. Alles werd goed in beeld gebracht door Omroep Flevoland. Een groep die langs het water liep haalde een groot bankkussen en gemeentebord uit de vijver. Toch zeker weer twaalf volle vuilniszakken uit de natuur gehaald.

Bomen planten

Zwerfvuil Albatros 015 (800x533)

Gaten graven

Na een dik uur kwamen we weer terug in de Ruiltuin waar de kinderen getrakteerd werden op een frisje en koek. Ook notaris mr. Bart Jan Binnerts arriveerde.  Hij heeft het  Bultparkcomité van vrijwilligersgroep naar een officiële stichting begeleid.  Ook de fotograaf van Studio Wierd was aanwezig.

Naast het planten van de boom met de toepasselijke naam Notarisappel, werd dan ook de stichtingsakte ondertekend. Gedragen door de kinderen werden de bomen naar de bongerd gebracht en geassisteerd door de notaris werd “zijn” boom en die van de Albatros in de van tevoren gegraven gaten geplant. Een nuttige en mooie aanwinst voor het Bultpark! Het is de bedoeling om ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen vaker een fruitboom te planten.

Zwerfvuil Albatros 047 (800x533) Zwerfvuil Albatros 057 (800x533) Zwerfvuil Albatros 061 (800x533) Zwerfvuil Albatros 071 (800x533)
Zwerfvuil Albatros 077 (800x533) Zwerfvuil Albatros 081 (800x521)

Ten slotte

Tevreden keerde een ieder terug naar school of werk en het comité naar de Ruiltuin, waar we afscheid namen van de mensen van Omroep Flevoland: David Brouwer, Gerard van Ommen en hun cameraman. Ze hebben er iets moois van gemaakt, met verrassende interviews, verhalen en mooie plaatjes.

En we zijn deze dag van vrijwilligersgroep overgegaan in een stichting met de naam Stichting Bultparkcomité.