Nestkastenroute

Gemaakt door en met kinderen

Op het nestkast timmeren festijn mochten de kinderen twee mezen nestkastjes maken. Eén kast om mee naar huis te nemen en één kreeg een nummer en je naam, die kasten werden door het comité opgehangen in het Bultpark. Er is een lijst gemaakt waarop het nummer en de naam van de timmer(vrouw)man vermeld staan.
Eind december 2014 werden er 5 spechtkasten, 5 mussenflats en 5 roodborst/winterkoninkjes kasten door het leden van het comité opgehangen. Daardoor wordt de route uitgebreid met deze stoere en mooie kasten.

Mezenkast

Je zelf gemaakte mezenkast

P1190222 (800x600)

Winterkonink-/Roodborstkast

P1190219 (600x800)

Spechtkast

P1190214 (800x600)

Mussenflats

Later in het voorjaar van 2015 organiseren we weer een dag nestkast timmeren. Die kasten worden ook opgenomen in de route. Zo wordt de route steeds groter en spannender.

 Nestkast route plattegrond

Alle nestkasten zijn opgenomen in route, die begint bij de Ruiltuin in de Schouw (naast de Dierenweide).

Op een plattegrond worden alle kasten weergegeven, zodat je jouw kastje met behulp van de lijst kunt terugvinden in het park. Je kan een route maken langs alle andere opgehangen nestkasten. Zowel de platte grond als de bijbehorende lijst kan je tonen en af drukken. Zodat je met de plattegrond en de lijst, waarop het nummer en je naam van je zelf getimmerde nestkastje opstaat, in de hand een interessante route kan maken.

Plattegrond waar de nestkasten zich bevinden

 

Klik op de button om de plattegrond en de lijst te downloaden  Nestkast route

Voor je op stap gaat nog even dit…

Door de afwisseling (hoge en lage plekken, water en land, bomen en struiken, zon en schaduw, lang- en kort gras) is het Bultpark een aantrekkelijk park. Niet alleen voor wandelaars, hondenbezitters en genieters van al het moois en lekkers dat het park biedt maar ook voor dieren. De meeste dieren vallen niet op omdat ze klein zijn en/of ’s avonds en ‘s nachts actief worden. Maar van de vogels in het park kun je volop genieten.

Een broedvogelinventarisatie, in 2014 uitgevoerd op verzoek van het Bultparkcomité, leverde bijna 50 verschillende vogelsoorten op. Daarvan gebruikten 30 soorten het park als broedgebied. Jaarrond kunnen er zeker 50 tot 60 soorten worden waargenomen.

Het aantal vogelsoorten is namelijk niet constant. In de winter kun je genieten van Wintergasten die hier op bezoek komen, zoals de koperwiek en kramsvogel. In de lente, zomer en herfst zwieren verschillende zwaluwen, hoor je de koekoek en de karekiet die in het riet broedt. Zwaluwen , de koekoek en karekiet zijn Zomergasten, zij trekken in de herfst, omdat er hier te weinig voedsel voor ze te vinden is, weer weg en leggen vaak een paar duizend kilometer af voor ze op de plek van bestemming zijn.

Er zijn ook vogels die hier het hele jaar door blijven: je noemt ze Standvogels. Denk bijvoorbeeld aan de merel, de huismus, ekster en gaai (vroeger Vlaamse gaai).

Broeden in een nestkast

Er zijn vogels, die buiten, in een boom of struik, hun nest bouwen. De merel in de vuurdoorn naast de voordeur of in een grote conifeer op de grens met de buren, de ekster ergens hoog in een boom. Zij maken nooit een nest in een holletje of nestkastje en worden daarom Niet-holenbroeders genoemd.

Andere vogels zoals de koolmees, pimpelmees, roodborst, winterkoning, mus en specht kiezen wél voor een holletje. Mussen zitten graag onder de dakpannen, andere soorten kiezen voor een holletje in een boom of een nestkast. Zij worden Holenbroeders genoemd.

Holletjes in het Bultpark

Het Bultpark heeft een betrekkelijk jonge beplanting zonder veel oude, dode bomen. Dode bomen zijn ideaal om een holletje in te maken (spechten). Na het ‘gebruik’ door een specht neemt een andere holenbroeder soms het nest in beslag. Het aanbod van geschikte holletjes om in te broeden is nog niet zo groot. Om verschillende vogelsoorten een pootje te helpen zijn er verschillende soorten nestkasten in het Bultpark opgehangen: voor mezen (kool- en pimpelmees), mussen, spechten, roodborstjes en winterkoninkjes.

Wil je meer weten over de nestkastbroeders, klik op de button  Vogels in het Park

logo NMF Flevoland

 

Natuur- en milieufederatie Flevoland
De mussen- en spechtenkasten werden gemaakt door vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland.
De specht-, winterkonink-/roodborstkasten en mussenflats konden aangekocht worden dankzij een gulle bijdrage uit het Verbraakenfonds van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland.
Namens de vogels en vogelgenieters: hartelijk dank!