Nestkasten schoonmaken

Nestkasten Bultpark zijn weer schoon 2015

P1220598 (600x800)

Soms hangen ze behoorlijk hoog

In het Bultpark komen, over het hele jaar door geteld, meer dan 50 soorten vogels voor! Sommige soorten zijn er maar even, bijvoorbeeld om te rusten, voedsel te zoeken of op doortocht naar andere streken zoals de trekvogels die naar het zuiden gaan, anderen leven hun hele leven in en om het Bultpark. Het Bultpark is relatief jong, er staan weinig bomen met holletjes en gaten, geschikt voor mezen en spechten, om maar twee vogelsoorten te noemen die in het Bultpark voorkomen.
De afgelopen jaren zijn er daarom, om de vogels te helpen, zo’n dertigtal nestkasten opgehangen. De mezenkasten zijn gemaakt door kinderen uit de buurt, voor de andere kasten kreeg het Bultparkcomite een bijdrage van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland, goed voor de aankoop vaneen aantal mussenkasten, spechtenkasten en kastjes voor de winterkoning en roodborst.
Lees meer...

Het broedseizoen is achter de rug.

Hoog tijd om te kijken of er in de kasten gebroed is en door wie. Van ieder nest wordt een foto gemaakt zodat een deskundige de ‘oud – gebruiker’ kan herkennen. In de winter worden de kasten gebruikt als schuilplek. De kasten worden daarom in oktober schoongemaakt, ontdaan van oude nestresten, poepjes en ander ongerief. Prachtig om te zien hoe zulke vogels een nestje gemaakt hebben en wat daarbij gebruikt is. Vaak blijkt dat hondenhaar, gekamd uit de losse wintervacht die plaats maakt voor de dunnere zomervacht, en zo in de lente weer een prima bestemming krijgt. En terecht: het is zacht en voelt warm aan!

Een nestje met vele zachte veertjes

Eenvoudig nestje met vele beestjes

Een druk bewoonde mussenflat

Een kastje gevuld met klei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een spechtenkast

​De opbouw van een nestje is zeer divers. Meestal is het nestje opgebouwd van hooi (gedroogd gras), takjes en veertjes. Ook krioelt het van insecten, duizenpoten, larven en rupsjes. De mussenflat is druk bezet geweest, alle drie de compartimenten zijn voorzien van nestmateriaal. De vierde kast bevat veel klei, wellicht een zwaluw. De vijfde is een spechtenkast op de bodem ligt wat verrot nestmateriaal.

Soms vragen mensen of het geen zonde is om dat nest weg te gooien, de vogels kunnen het zo weer gebruiken. Dat gebeurt in de natuur echter niet. Het maken van een nest is bij veel vogels noodzakelijk om daarna eieren te kunnen leggen en te broeden. In een kastje met een oud nest maken ze zelf gewoon weer een nieuw nest bovenop het oude!

Nestkast 001 (800x600)

We vinden soms een eitje, helaas

Zo ziet men de ware grootte van een eitje

Deze Pimpelmees vonden we in een mussenflat

Vele beestjes hadden een plek gevonden tussen het nestmateriaal

Soms vinden we nog een eitje in het nestje. Het dode Pimpelmeesje was volgroeid maar heeft toch het lootje gelegd in een mussenflat. Enkele rupsjes, gestoord in hun winterslaap, ze komen langzaam in beweging.

Natuurlijk worden de kastjes waar nodig gerepareerd of vervangen zodat de vogels komende winter ook weer onder dak zijn! Er zijn dit keer drie nieuwe mezenkastjes opgehangen.

Wil je af en toe ook wat doen in het Bultpark? Dan kan. Wij van het Bultparkcomité en de gebruikers van het Bultpark zijn blij met iedere hulp. Samen maken we het park nog mooier!


 Nestkasten schoonmaken en controle 2014

P1180971 (600x800)

Jan Willem en Johan bezig met de controle

In het najaar dienen de nestkastjes schoongemaakt en gecontroleerd te worden. Aangezien al was gebleken dat spechten behoorlijk huisgehouden hadden (de invliegopeningen of vlieggaten van de kasten waren uitgehakt en enkele waren zelfs hun dakje kwijt), er moest er dus flink gerepareerd worden.

Jan Willem (niet meer betrokken bij het comité), Johan en Jos, leden van het comité, trokken vrijdag 7 november j.l. er op uit om deze schone taak op zich te nemen, gewapend met gereedschap, een ladder en aluminium beschermplaatjes.
Het schoonmaken is ook echt nodig, aangezien mezen een voorkeur hebben voor een lege, schone nestkast. Het oude nestmateriaal trekt allerlei diertjes aan en als er water in komt gaat het schimmelen en rotten. Ook vlooien kunnen erin zitten, zwarte spikkels rond de invliegopening en vogels hebben een hekel aan vlooien.
Lees meer...

Weetje

In de winter wordt er niet gebroed, maar ook dan zijn de kasten de moeite waard. Ze worden gebruikt door vogels die op zo’n beschutte plek de nacht door willen brengen. Uit de wind, droog en een stukje comfortabeler dan buiten op een kale tak )om maar wat te noemen). Een kleine vogels kan wel 25% van zijn lichaamsgewicht kwijtraken in een ijskoude, barre nacht. Voor de dikkerds onder ons wellicht een interessant perspectief, voor zo’n vogel is het bijna dodelijk!

P1180973 (800x600)

Niet voor elk vogeltje wordt het voorjaar

P1190004 (800x600)

Vakkundig gemaakte bedjes, vol hondenharen

P1190003 (800x600)

Zouden ze nu echt spechtproef zijn ?

Broedsels

Bijna alle nestkastjes hebben broedsels gehad. Mooi gemaakte zachte bedjes van mos, kleine takjes, veertjes maar vooral hondenharen. Dat laatste in niet zo gek want die zijn veel voorradig in het park. Vele kleine diertjes zoals spinnetjes, pissebedden, torretjes, sommigen verpakt in witte coconnen, dachten hier de winter te kunnen doorbrengen. Maar helaas voor hen, alles wat zich binnen in het kastje bevond moest eruit. In één kastje vonden we drie skeletjes met nog wat donsveertjes, die vogeltjes hadden het niet gered. We hebben ze keurig onder wat bladeren begraven.

De grote bonte specht

P1190029 (800x600)

De grote bonte specht hakt er stevig op los (gefotografeerd in zijn tuin door Jos)

Bij praktisch alle kastjes was de invliegopening uitgehakt door de bonte specht. Soms was er een heel stuk aan de bovenkant verdwenen. Om het openhakken door spechten tegen te gaan sponserde

Cor Rinkema van de Lelystadse firma Staalbouw aan de Betonstraat (Oostervaart), onze dank daarvoor,

30 aluminium plaatjes die op de kasten rondom het vlieggat geschroefd werden zodat spechten geen kans krijgen (zie bovenstaande foto rechts). We zijn daar als comité heel content mee en je mag er vanuit gaan dat ook de mezen er blij mee zijn.
Hopelijk kiezen ze meer de bomen in plaats van de mezenkasten. Er staan ook een aantal dode bomen in het park, vol met kleine diertjes in het vermolmde hout. Maar het zou zo kunnen zijn dat ze een gemakkelijker verblijfplaats zoeken in één van de mezenkasten.

Twee kastjes namen we mee, die waren er zo slecht aan toe dat ze aan groot onderhoud toe waren hetgeen best toe te vertrouwen is aan JW.

Natuurlijk kan er wel eens een kastje verdwijnen, bijvoorbeeld door vandalisme. Dankzij de routebeschrijving kunt u gemakkelijk de volgende kast vinden. Verdwenen kastjes worden, zo mogelijk, weer vervangen.