Geschiedenis

Ontstaan en bebouwing

Het Bultpark is in de beginjaren van 1970 als Park aangelegd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders die ook verantwoordelijk is geweest voor de woningbouwplannen van de wijken rondom het Bultpark.

luchtfoto 1974

Luchtfoto 1974

Op de luchtfoto van 1974 is de opgespoten zandvlakte voor de geplande bebouwing van de Kempenaar
en Schouw te zien. Aan de zuidrand van de Kempenaar een brede donkere strookt die als park was bedacht.

Later is in de adviesraad van het openbaar lichaam ZIJP met landdrost/directeur RIJP als voorzitter (voorloper van de gemeenteraad en B&W) besloten om langs die rand de huidige schakelbungalows te bouwen, het eerste “inbreidingsplan” De discussie was ook of er wel koopwoningen i.p.v. huurwoningen gebouwd moesten worden.

Het woord “inbreiden” moest toen nog uitgevonden worden en er was nog geen sprake van het Comité Behoud Bultpark.

De strook is in 1975 alsnog bouwrijp gemaakt middels zwaar materiaal met zand zonder de drainage aan te passen, wat voor de nodige wateroverlast onder de huizen heeft gezorgd.

Oorspronkelijk naam

Als werknaam voor het huidige Bultpark was binnen de RIJP Westerterpen in gebruik, genoemd naar de toenmalige minister van V&W Tjerk Westerterp. Ik geloof dat de beste man ook nog een openingshandeling heeft gedaan of iets met bomen planten in het park.

Rioleringssysteem

Lelystad heeft een gescheiden rioleringssysteem; vuil water van de huishoudens gaat naar de rioolzuivering via de DWA (Droog weer afvoer). Het hemelwater gaat via drains en de RWA (regenwater afvoer) rechtstreeks naar de sloten, grachten en waterpartijen van de stad. Het is dus uit den boze om motorolie boven een straatputje te lozen, of frituurvet, verfresten enz. Het water loopt uiteindelijk door een ingenieus systeem (ook via de waterpartijen van het Bultpark) rond naar uiteindelijk het Zuigerplasbos waar een natuurlijke zuivering plaats vind en vanwaar het water weer terug naar de stad stroomt.(Misschien is bij het Waterschap het precieze verhaal van bovenstaande te achterhalen?)

Uitzicht

Het uitzicht was in het eerste jaren in zuidwestelijke richting tot aan Lelystad-haven en de betonelementenfabriek van Holborn. Alleen op de voorgrond het sportgebouw van Unicum.

Natuurvoorlichting A

Natuurvoorlichtingsgebouw

Aan de overkant van het water stond een houten gebouw van natuurvoorlichting, dat na enige jaren in vlammen is opgegaan. Dit is op de plek van de huidige dierenweide. Er staat me bij dat er ook nog iets van scouting gezeten heeft.

Overige foto’s, een stuk of 8, staan in het boek “Lelystad Compleet Anders”

  In de jaren 80 van de Elfstedentochten was er in het Bultpark en het aangrenzende water veel te doen. Er werden zelfs in de donkere avond fakkelschaatstochten op het ijs georganiseerd.

Natuurvoorlichting B

Natuurvoorlichtingsgebouw achter de brug naar de Dierenweide

 Moord in het Bultpark .

Eind jaren zeventig begin jaren tachtig heeft in het Bultpark een moord plaats gevonden. Een man van Turkse afkomst had zijn vrouw ’s morgens heel vroeg bij de brug van Kempenaar naar Schouw op hem laten wachten en is naar een bouwplaats in de Tjalk gegaan. Daar heeft hij de vermeende minnaar die daar werkte om het leven gebracht om vervolgen met een afgesneden bewijsstuk (cultuur) terug naar de Kempenaar gegaan. De vrouw is na confrontatie met dit bewijs de bosschages links naast de brug het Bultpark in gevlucht; ze is echter met een aantal schoten om het leven gebracht.

Moestuin

Moestuin is een naam die de nodige verwarring oproept.
In de jaren van de grote groei van Lelystad was bouwbedrijf Moes een van de grotere aannemers die heel wat (woningbouw)projecten in Lelystad heeft mogen bouwen. Als een donatie hebben ze toen een groenproject in het Bultpark gefinancierd. Het zogenaamde Moesbos dus. Nu helemaal in maar dit was dus qua opzet een eerste belevingbos. (tegenwoordig schieten ze als paddenstoelen de grond uit) Het desbetreffende bedrijf is voor een paar jaar terug failliet gegaan niet tegen de crisis bestand.

Ontstaan Comité Behoud Bultpark

In 2000 zijn er door Gemeente Lelystad plannen gepresenteerd in de wijken rondom het Bultpark en in het Bultpark om meer woningen te bouwen in het bestaande groen. Naar aanleiding hiervan is het Comité Behoud Bultpark opgericht om samen met de omwonenden hier tegen te protesteren.

Met succes zijn de woningbouwplannen in het Bultpark geschrapt. Het Comité Behoud Bultpark is tot 2006 actief in overleg geweest met de Gemeente en betrokken bij alle woningbouwplannen rondom het Bultpark.

In december 2012 werden er plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd om te gaan snoeien en groot onderhoud uit te voeren in het Bultpark. Op dat moment is het Comité weer actief geworden omdat er geen overleg is gevoerd met de omwonenden van het Bultpark.

Vanaf januari 2013 zijn er voorstellen gemaakt door het Comité en zijn de Bewoners en middels nieuwsbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden in het Bultpark. Naar aanleiding hiervan is het Comité door de Gemeente uitgenodigd om mee te praten over een op te stellen groenbeheerplan.

Bultparkcomité

Vanaf dat moment is de naam van Comité Behoud Bultpark gewijzigd in Bultparkcomité. Op 16 maart 2016 is het Bultparkcomité 400dpiLogoCroppedofficieel als een stichting opgericht onder de naam  Stichting Bultparkcomité te Lelystad.

Groenbeheerplan

In 2013 zijn een aantal vergaderingen geweest met de Gemeente en zijn de bewoners middels een Bewonersbrief geïnformeerd over de voortgang. December 2013 is het concept groenbeheerplan afgerond. Volgens afspraak met de Gemeente zal het definitief plan voor de zomer 2014 voor inspraak aan de bewoners rondom het Bultpark worden gepresenteerd.
Het werd uiteindelijk donderdag 30 april 2015 dat het Bultpark als eerste aan de beurt was voor de informatieavond. Belangrijkste motto is daarbij “Houden wat we hebben” maar daarvoor dient wel onderhoud te geschieden.

Het college van de gemeente Lelystad heeft een groenbeheerplan voor zes parken in Lelystad vastgesteld. Het beheerplan is gebaseerd op een duidelijke visie hoe het park er nu en in de toekomst uit zou moeten zien.

Eveneens is Stichting Bultparkcomité in deze periode bezig geweest diverse activiteiten op te zetten om het Bultpark nog aantrekkelijker te maken.

Met dank aan Jan van de Berg voor zijn speurwerk om deze historie inclusief foto’s te verzamelen en aan Stichting Bultparkcomité af te staan.